KURZOVÁNÍ

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

- Včetně konverzačních hodin s rodilými mluvčími.

JÓGA PRO DĚTI

YAMAHA – HUDEBNÍ ŠKOLA


Jde nám:

O kvalitní výuku, která dítě neodradí, ale nadchne.
O individuální přístup, respektování schopností a dovedností každého dítěte.
O
minimalizaci domácí přípravy.

ANGLIČTINA HROU S HELEN DORON

lektor: bude upřesněn
Učíte se, ale ani o tom nevíte. I výuka angličtiny může být tvořivá, zábavná a hravá. Přesvědčte se.
- Ideální doplnění klasické výuky angličtiny. Ať už ve školce, ve škole nebo doma.
- Kurzy, v nichž děti jakéhokoli věku začne cizí jazyk BAVIT!
Helen Doron – světový leader v oboru ESL (angličtina jako druhý jazyk)
Před 30 lety způsobila britská lingvistka a učitelka revoluci ve výuce angličtiny jako druhého jazyka tím, že vyvinula metodu, která napodobuje způsob, jakým se batolata učí svůj mateřský jazyk. Dnes je Helen Doron English mezinárodní franšízovou sítí ve více než 30 zemích. Téměř 2 miliony dětí mluví anglicky díky Helen Doron.

Počet ve skupině: max. 10 dětí
Učební doba: viz rozvrh / 19 lekcí za pololetí

AMERICKÁ KONVERZACE, BUSINESS ENGLISH etc.lektorka: Eleanor Keisman

Pryč jsou doby, kdy do Čech proudili Američané, kteří vlastně anglicky moc neuměli. Natož učit. Přesto učili a jejich studenti se pak v cizině nestačili divit, že slangové pouliční angličtině lidé moc nerozumějí, případně nad ní ohrnují nos. To byly časy! V Harmonyce jsou vítáni pouze lektoři, kteří mají TEFL, mezinárodně uznávané lektorské osvědčení, které dává držitelům oprávnění vyučovat anglický jazyk.

Eleanor má kromě tohoto osvědčení vysokého stupně ještě víc. Je světoběžnicí, takže angličtinu vyučovala například i v Číně. Ale také ve slovanském Polsku, jehož jazyk má k našemu velmi blízko. Jelikož působila jako dopisovatel univerzitních novin a řadu let se pohybovala ve světě umění a styku s klienty, je její angličtina kultivovaná a na úrovni. Má prostě něco v hlavě, a když otevře pusu, je to slyšet. Využijte toho.
Počet ve skupině: max. 10 dětí
Učební doba: viz rozvrh / 19 lekcí za pololetí

ANGLIČTINA DĚTÍ A MAMINEK
lektorka: Klara van Luyk 

Proč by se děti a maminky nemohly učit angličtinu spolu? Jde přece o nejpřirozenější komunikaci bytostí, které pojí nejpevnější vazba. Matka a dítě si do určitého věku rozumějí i beze slov. Je tedy pravděpodobné, že si budou snáze rozumět také při komunikaci cizím jazykem. Koncepce kurzů angličtiny dětí a maminek v Harmonyce je vytvořena specialistkou na kooperaci dětí a dospělých ve výuce. Proto je úspěšná a oblíbená.

Klára prožila sedmnáct let v Kanadě. Narodily se jí tu tři děti, studovala zde angličtinu, získala certifikát TEFL. V době, kdy měla děti ve školním věku, pravidelně navštěvovala jejich vyučovací hodiny a pomáhala ve třídě jako rodičovský dobrovolník. (U nás bychom řekli pedagogická asistentka.) Práce s dětmi ji nadchla, a proto se jakou kouč talentů zapojila do činnosti organizace Future possibilities, která pomáhala nadaným dětem ze sociálně slabších rodin. V zemi javorového listu se cítila jako doma. Přesto se nyní se vrátila do Čech. Přece jenom je tu výuka angličtiny potřebnější...
Počet ve skupině: max. 10 dětí
Učební doba: viz rozvrh / 19 lekcí za pololetí

JÓGA PRO DĚTI
lektorky: Tihana Valent a Livie Vanidze

Tihana není jen jogínkou se sbírkou certifikátů o absolvování kurzů a školení v různých koutech světa. Je především univerzální humanitární umělkyní zaměřenou zejména na práci s dětmi. Působí jako zdravotní klaun či učitelka a herečka vzdělávacích divadel. Jóga je pro ni další z cest, jak pomáhat dětským duším uniknout z drtivých kleští odlidštěného konzumního světa. Nebo alespoň v relativním zdraví přestát jejich tlak.

Livie rovněž absolvovala řadu kurzů a školení jógy u věhlasných tuzemských i zahraničních specialistů. Jako normálně pracující žena – asistentka ve firmě zabývající se vývojem elektroniky – si o to více uvědomuje přínosy harmonizačního působení jogínského umění na každého z nás. Obzvláště na děti, jejichž permanentní a mnohdy bouřlivý fyzický a duševní vývoj může jóga ovlivnit více než pozitivně.
Počet ve skupině: max. 10 dětí

Učební doba: viz rozvrh / 19 lekcí za pololetí

YAMAHAHUDEBNÍ  ŠKOLA
lektorka: Pavla Ptáčková

Program První krůčky k hudbě je určen pro děti od 1,5 roku do cca 4 let. Vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech a hudebně zábavné ztvárnění skladeb, jednoduché taneční krůčky, rytmizování básní, hra na rytmické hudební nástroje a doplňující výtvarné či pracovní činnosti. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů/au-pair) a využívání zajímavých učebních materiálů je hudební působení cílené a intenzivní.

Pavla je maminkou dvou malých dětí. Absolvovala Univerzitu v Hradci Králové, obory primární pedagogika a pedagogika a učitelství pro MŠ. Dále vystudovala speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě v Praze. Prošla mnoha specializovanými kurzy a tréninkovými programy zaměřenými na správný řečový a duševní vývoj dětí. Hraje na klavír a flétnu.

Počet ve skupině: 10–12 dětí s dospělým doprovodem.
Učební doba: jedna lekce týdně (45 minut) / 16 lekcí za pololetí.
Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti.
Učební materiál: leporela, CD s písněmi.
Více informací a ON-LINE ZÁPIS pouze na: www.yamahakurzy.cz

KDY PROBÍHÁ KURZOVÁNÍ A JAK SE NA NĚ PŘIHLÁSIT?
Klikněte na odkaz níže.