KROUŽKOVÁNÍ


CO ČEKAT?
NEČEKEJTE!
                   
Dril, papouškování, memorování, dřinu, nervy, drezúru, opisování, opičení a obkreslování. Výchovné a vyučovací metody, kterých máme všichni plné kecky.


Jde nám:

O rozvoj tvořivých dovedností.
O
hravost, zábavu.
O
kroužky, ve kterých se nesoutěží, kdo je lepší, protože si v nich každý najde to, v čem je nejlepší.
O
relax dětí i dospělých od výkonově orientovaného světa.
O
hledání sebe sama, toho, co právě MNE baví.
O rozvíjení či znovuprobouzení tvořivých dovedností, které v nás byly „zkroceny“ či „umlčeny“ různými sociálními, vzdělávacími či výchovnými vlivy. Nebo jen obavami z nedostatku talentu.
O rozvoj kreativity HROU. Proč? Protože dovednost zapojit tvořivost se hodí po celý život. V  jakémkoli profesním, ale i citovém vztahu.

HUDBA A TANEČKY

DRAMATICKÁ/KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA 

VÝTVARKA S MUZIKOTERAPIÍ

RUKODĚLNÁ TVOŘENÍČKA

KUTILENÍ


div id="hudba_a_tanecky">

HUDBA A TANEČKY                                           
lektorka: Tereza Novosadová

– Výchova k pohybové kultuře.
– Cítění hudby, tělo jako nástroj vyjádření emocí.
– Tanec jako nástroj duševní terapie.
– Základy výrazového tance.
– Seznámení s tancem, baletem ap. jako kulturním fenoménem.
– Umění „řeči těla“, kultivace pohybového projevu.
– Seznámení s různými formami tance jako prostředky vyjádření životního pocitu, nálady, radosti, osobní výpovědi (od orientálních či domorodých tanců po klasický balet).

Lektorka Tereza studuje tanec a všechny jeho podoby snad odjakživa. Prakticky i teoreticky. Momentálně v Tanečním centru Praha (konzervatoři), kde proniká do tajů taneční pedagogiky, a na JAMU, kde je jejím oborem taneční a pohybové divadlo a výchova. Od svých dětských let, kdy se tanci věnovala na LŠU, však dobře ví, že to nemusí být jen drezúra na špičkách a nekonečná dřina. Může se stát radostí, která pozitivně ovlivní celý náš život. Čím dříve jej v jakékoli podobě dostaneme „do krve“, tím lépe. I když se budeme jednou věnovat něčemu úplně jinému, láska k pohybovému projevu nám zůstane a bude nám pomáhat.

Počet ve skupině: max. 10 dětí

Učební doba: viz rozvrh / 19 lekcí za pololetí

DRAMATICKÁ A KOMUNIKAČNÍ
VÝCHOVA
lektorka: Mgr. et MgA. Michaela Tůmová

– Dar kultivované řeči, výmluvnosti, přesvědčivosti ap. není dán každému. Lze se mu však do jisté míry naučit. A čím dříve začneme, tím lépe.

– Všichni musíme ve svých životních rolích „hrát“. Ať chceme nebo ne. Tak proč si to trošku „nenacvičit“? Hrát přece neznamená lhát. Jen umět se vyjádřit.
– Proč naše úžasné myšlenky nikdo nechápe? Protože je neumíme správně podat. Dejte svým dětem šanci naučit se mluvit, umění zaujmout, získat si posluchače.

Michaela není lektorka, ale zjevení. Koncentrát kreativity a pedagogiky. Absolventka VV na PedF UK, AVU, DAMU... Snoubí se v ní výtvarno, hudba a divadlo ve všech jeho formách včetně alternativních. Nehraje  v TV seriálech, nevystavuje v prestižních galeriích. Nehraje si na umění, dýchá jím. Je misionářkou kreativity a jejího primárního poslání: Pomáhat nám žít. O tom, že jako odbornice přes škálu tvořivých uměleckých oborů dokáže v každém dítěti odhalit a posílit jeho talentové předpoklady, není pochyb.

Počet ve skupině: max. 10 dětí

Učební doba: viz rozvrh / 19 lekcí za pololetí

VÝTVARKA S MUZIKOTERAPIÍ

lektorka: Helena Oplištilová

Kažďý umí malovat, kreslit a hrát si. Jen se bojíme, tvrdíme, že neumíme,
nevěříme si. Zbytečně... Výtvarka v Harmonyce nás naučí nebát se kreslit, malovat, modelovat, vymýšlet, tvořit, a především zapojovat fantazii. Vyzkoušíme si řadu výtvarných technik. „Výtvarno“ tu přece není jen proto, abychom uměli překreslit Mickey Mouse jako živého. To by bylo hodně málo.

Helena spojuje vytvarné tvoření s vnímáním hudby. Spousta z nás vidí hudbu barevně, takže jde o logické a při výuce kreativity hojně využívané spojení. Barevné tóny, hudební, tóny a pocity, které vyvolávají, jsou pro tuto lektorku stěžejními nástroji. Ze své dřívější práce z nejcitlivějšími bytostmi – dětmi a starými či nemocnými – dobře zná harmonizující moc arteterapeutických metod. A ví, že trochu oddechové terapie potřebuje každý z nás. Děti obzvlášť.

Počet ve skupině: max. 10 dětí

Učební doba: viz rozvrh / 19 lekcí za pololetí

RUKODĚLNÁ TVOŘENÍČKA
lektorka: Ing. arch. Michaela Honková               

Objevujme spolu krásu výtvrných technik a různorodých materiálů. Rukodělný kroužek je výtvarným dobrodružstvím, při kterém se účastníci všeho věku seznámí s různými technikami, načerpají nové nápady a rozvinou fantazii a kreativitu. Budeme vymýšlet, lepit, modelovat, kombinovat. Poznáme malování na sklo, na látky, na vejce, na nábytek... Užijeme si vyšívání, batikování, ubrouskovou techniku, práci s přírodninami. Ale i s materiály, které z odpadků proměníme v díla snů a praktické pomocníky. Povyprávíme o architektuře, o slozích a stylech různých dob, lidovém umění. O kráse i nekráse kolem nás a jejím vlivu na naše životy a pocity.


Michaela je architektka a výtvarnice. Vedla řadu výtvarných dílen v tuzemsku i zahraničí. Jako odbornice přes design a estetické působení veřejných a soukromých prostor zastává názor, že nejušlechtilejším a nejdůležitějším materiálem, z nějž může být svět kolem nás vyroben, je láska k tvořivosti.

Počet ve skupině: max. 10 dětí

Učební doba: viz rozvrh / 19 lekcí za pololetí

KUTILENÍ
                                                                                                                
lektor: David

Návrat k podstatě. Máte ideu, nápad? Zhmotněte ji. Jste schopni vyrobit všechno na světě. Nevěříte? Zkuste to. Ať jste dítě nebo důchodce, když vám David poradí, poradíte si.
Radost z vlastnoručního díla je radost největší.

– Nikdo není „levý“. Umíte to s kdejakým nářadím, ale nemáte je při ruce? Domluvte se s Davidem a použijte pro své projekty naši dílnu.

David je osvícený kutil v tom nejlepším slova smyslu. Nejenže má nápady, ale na rozdíl od mnohých proslulých „umělců“ je umí i zrealizovat. Ctí řemeslo, bez kterého by byl například i Michelangelo namydlený. Vznikl by David, kdyby jeho autor neovládal práci s majzlíkem? Nevznikl. Láska k tvořivosti Davida přivedla k práci s dětmi, které se věnuje už řadu let. Když na to přijde, zvládne „přeučit“ v kutily i manuálně negramotné dospělé.

Počet ve skupině: max. 10 dětí

Učební doba: viz rozvrh / 19 lekcí za pololetí

KDY PROBÍHÁ KROUŽKOVÁNÍ A JAK SE NA NĚ PŘIHLÁSIT?

Klikněte na odkaz níže.